Ładowanie...

Villa Alma - Regulamin

Goście dokonują rezerwacji noclegów osobiści lub telefonicznie.

Od gości pobierany jest ZALICZKA na poczet kosztów pobytu w wysokości 30% wartości pobytu, płatna w terminie 2 dni od daty rezerwacji,
a) po otrzymaniu zaliczki dokonuję potwierdzenia rezerwacji.
b) w przypadku rezygnacji z rezerwacji pobytu kwota wpłaconej zaliczki przepada.
Goście zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych oraz uregulowania należności za cały pobyt z góry niezwłocznie po przyjeździe w formie GOTÓWKOWEJ.
W przypadku przerwania pobytu przez gościa w jego trakcie nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
Za pozostawione kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, aparaty fotograficzne, kamery, aparaty telefoniczne, i inne przedmioty posiadające wartość artystyczną lub naukową nie ponoszę odpowiedzialności.
Wszystkich gości prosimy o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, a szczególnie prosimy nie używać w pokojach grzejników elektrycznych, grzałek itp.
Gość ponosi odpowiedzialność za spowodowane uszkodzenia lub zniszczenia majątku. Rodzice odpowiadają za szkody spowodowane przez ich pociechy. Dzieci powinny przebywać pod opieką osób dorosłych. Opiekunów prosimy o posprzątanie zabawek i rzeczy pozostawionych przez ich pociechy.
Prosimy nie wynosić z pokoi przedmiotów stanowiących własność ALMY.
Doba rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
Osoby odwiedzając* naszych gości proszone są o opuszczenie pokoi do godz.22.00.
Cisza nocna obowiązuje od godz.23.00 do godz.7.00.
W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku nie zastosowania się do tego punktu będzie pobierana opłata w wysokości 1000zł
Liczba osób mających zamieszkać jest ograniczona do liczby osób podanych przy rezerwacji. W razie jakichkolwiek zmian prosimy o kontakt.
Gość zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymania pokoju w stanie zastanym.
*przez odwiedziny rozumie się sporadyczne spotkania – a nie przebywanie osób odwiedzających przez większość czasu pobytu Państwa na terenie posesji i budynku i korzystanie z dostępnych mediów. W przypadku zaistniałej sytuacji pobierana będzie opłata – za media – 30złza 1 osobę.

Regulamin dla gości ze zwierzakami.

Zgodę na pobyt zwierzęcia w willi wydaje Dyrekcja Willi.
2. Koszt pobytu zwierzęcia w willi wynosi od 25zł za dobę.
3. Tylko zwierzęta domowe mogą przebywać w willi.
4. W podejmowaniu decyzji o przyjęciu zwierząt (głównie psów) Dyrekcja Willi będzie brała pod uwagę ich temperament, wytresowanie.
5. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.
6. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne zasady: zabrania się wprowadzania zwierząt na tereny rekreacyjne oraz na teren placu zabaw dla dzieci.
7. Właściciele psów muszą posiadać posłanie.
8. Jeżeli pościel i narzuty, w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel, jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie określonej przez Dyrekcję Willi – ( komplet pościeli 120zł; komplet ręczników – 60zł, kołdra – 60zł , poduszka 40zł, pranie wykładziny 300zł , pranie tapczanów 300zł – za sztukę )
9. Właściciele psów muszą natychmiast sprzątać nieczystości pozostawione przez psy w otoczeniu willi. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika willi.
10. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku, gdy pracownicy willi będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie willi, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Dyrekcja będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, willa zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z willi. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych pokrywa właściciel zwierzęcia.
11. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy w willi i nie zakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź personelu, willa zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu.
12. Wszystkie szkody w mieniu willi, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Willi, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.

Właściciel zwierzęcia ma obowiązek posiadać zaświadczenie o aktualnym szczepieniu zwierzaka przeciw wściekliźnie.

Naczynia Czajnik
Lodówka
Wi-fi internet
Prywatny parking